Ääriajattelua ja palapelin palasia

Sisäministeriö julkaisi sopivasti yhteishaun alkaessa raportin toisen asteen oppilaitoksissa ilmenevästä väkivaltaisesta ääriajattelusta. Lööpit saatiin aikaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten vertailusta. Itse ilmiö, sen laajuus ja selvityksen hyvä pohdintaosuus  jäivät valitettavasti sivurooliin. Tämän viikon lopussa julkaistiin nuorisobarometri, jonka viesti oli nuorten syrjinnän kokemusten yleisyys. Koulut ja oppilaitokset havaittiin syrjinnälle erityisen otollisiksi ympäristöiksi. Näillä kahdella toisistaan erillisillä selvityksillä on selkeä yhteys ja ne heijastavat koko yhteiskunnan tilaa. Oppilaitokset eivät ole yhteiskunnan ilmiöistä irrallisia keitaita. Samoja ilmiöitä on luettavissa työelämäbarometreissa, väestön terveyttä ja hyvinvointia käsittelevissä raporteissa ja tutkimuksissa sekä lehtien yleisönosastoissa ja internetin keskustelupalstoilla.

Ongelmien esiin tuominen ja tiedostaminen on hyvä asia, mutta se on vasta ensimmäinen askel, mikäli asiaan haluaan muutosta. Minä ainakin haluan ja omassa työssäni minulla on mahdollisuus siihen muutokseen vaikuttaa. Oma mottoni on, että ongelmasta puhuminen ei poista ongelmaa, vaan on puhuttava ratkaisuista. Ajankohtaisiin esille nostettuihin ongelmiin on jo olemassa ratkaisuja, joten niiden keksimiseen ei tarvita selvityskomiteoita eikä valmistelevia työryhmiä. Tarvitaan käytännön toimia hyvien käytäntöjen soveltamiseksi erilaisiin tilanteisiin, käytäntöjen edelleen kehittämistä ja tehokasta levittämistä.

Väkivaltaisen ääriajattelun, syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn, puuttumisen ja vähentämisen ratkaisu on osallisuutta ja suvaitsevuutta korostavan opiskelu- ja työympäristön kehittäminen. Valtakunnalliset tulokset syntyvät paikallistason toiminnan tuloksista. Kunnissa ja oppilaitoksissa ei tarvitse lähteä etsimään omia toimintatapoja tyhjältä pöydältä, sillä ongelma ei ole uusi eikä se ole tullut yllätyksenä. Tätä faxia osattiin odottaa.

ESR-rahoituskauden 2007 – 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin
-ohjelman useassa OPH:n rahoittamassa hankkeessa kehitettiin nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä monikulttuurista suvaitsevuutta lisääviä menetelmiä ja tuotettiin aiheisiin liittyvää materiaalia. Lisäksi Turun seudulla perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheohjauksen kehittämishankkeissa kiinnitettiin erityistä huomiota maahanmuuttajanuorten ohjaukseen. Kaikkien OPH:n rahoittamien PAT 2007-2013
-hankkeiden (27 kpl) tulokset on koottu Arjen arkki -menetelmäpankkiin. Tulokset ovat avoimesti käytettävissä, sovellettavissa ja edelleen kehitettävissä.

Arjen arkin menetelmäpankki paisuu edelleen, kun sinne tallennetaan kuluvan vuoden aikana myös Läpäisyn tehostamisen ohjelmaan kuuluvien hankkeiden tulokset. Oppilaitosten ohella mm. Työterveyslaitos hyödyntää pankkia kaikkien ammatillisen koulutuksen kentälle suunnattujen hyvien käytäntöjen ja materiaalien levittämiseen. Materiaalipankkiin onkin tällä hetkellä tallennettu lähes 300 hyvää käytäntöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. ESR-hankkeissa kehitettyjen mallien ulkopuolelta keinovalikoimaan voidaan nostaa RAY:n tuella kehitetty, jo 15 vuotta toiminut Verso – vertaissovittelu. Mielenkiinnolla seuraan myös Omnian ammattiopistossa Espoossa käynnistynyttä vapaaehtoistyön kokeilua.

Aikaisemmin kehitettyjen mallien hyödyntäminen ja niiden jatkojalostus on yksi lempiteemoistani. Yleensä oma roolini erilaisissa kehittämishankkeissa onkin toimia jo keksityn ruudin ja olemassa olevien työkalujen tuojana tai niiden kartoittajana. Yhtenä työni parhaista puolista pidän työskentelyä eri alojen ammattilaisten kanssa. Viimeisen kahden viikon aikana olen kohdannut oppilaitoksissa opetus- ja ohjaustyötä tekeviä Inarista Helsinkiin. Koulutusalan ihmisten kanssa on käyty keskusteluja opetuksesta, opiskeluhuollosta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Oppilaitoksissa tapahtuvan toiminnan kehittämiseen on hyvä hakea käytäntöjä, malleja ja erityisesti yhteistyökumppanuutta myös erilaisista organisaatioista. Niinpä kulunut kaksiviikkoinen on pitänyt sisällään asiantuntijatapaamisia mm. koulutuksen ja liikunnan tutkijoiden sekä pappien kanssa.

Kuten aikaisemminkin olen pohdinnoissani kirjoittanut, työni saattaa vaikuttaa sillisalaatilta, mutta itse koen sen palapelin kokoamiseksi. Aina käsissä oleva palanen ei löydä paikkaansa juuri sillä hetkellä, mutta yleensä tiedossa on palasen liittyminen kuvaan työn edetessä. Hyvinvoivan oppimisympäristön palapelin kokoaminen jatkuu ensi viikolla parin uuden palasen testaamisella muutaman kehittämishankkeen suunnittelulla.

Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.