Digiloikka tehdään ajattelu- ja toimintatapamuutoksella

Digitalisaatio ja digiloikka ovat muotisanoja, jotka vievät ajatukset hyvin helposti mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, palvelimiin, ohjelmiin ja järjestelmiin sekä pilvipalveluihin. Digiloikkaa ei kuitenkaan tehdä laitteiden ja tietohallinnon ohjelmia kehittämällä, vaan ajattelu- ja työtapoja sekä toimintamalleja uudistamalla. Tekniikan tulee olla renki ei isäntä.

Ennen tieto oli kirjoihin painettu. Sitten sitä tallennettiin tietokoneille ja nykyisin tieto on palvelimilla ja pilvipalveluissa. Internetin, mobiiliteknologian ja yhä nopeampien yhteyksien myötä tieto on kaikkien saatavilla. Tiedon sijaan ihmiset tarvitsevatkin tänä päivänä taitoa hakea, arvioida ja soveltaa tietoa. Tiedon tuottajien suurin haaste on saada oma tuotanto tavoitellun kohderyhmän tietoisuuteen ja käyttöön. Tiedon avaruudellisuus muovaa myös oppimista, opettamista ja opettajuutta.

Elämme jo nyt digitaalisessa yhteiskunnassa. Ammatillisen koulutuksen reformissa  tavoiteltavassa digiloikassa on siis kyse jo olemassa olevan, koko ajan kehittyvän  teknologian hyödyntämisestä.  Loikan vauhdinottovaiheena voidaan tarkastella erilaisten oppimiskäsitysten, käytettävien opetusmenetelmien sekä osaamisperusteisen opetuksen ja arvioinnin sisäistämistä. Ponnistuksessa on tärkeä vähintään tietää ja mielummin myös hallita erilaisia teknisiä välineitä ja ohjelmistoja, joita opetuksessa voi käyttää. Ilmalento perustuu omaan motivaatioon seurata kehitystä ja oppia koko ajan uutta. Teknisesti hyvä alastulo tarkoittaa opiskelijoiden osallisuuden huomioimista – joka lienee haastavin asia monelle opettajalle. Opiskelijat voivat monissa asioissa olla opettajiaan taitavampia ja tämä tulisi hyväksyä ja hyödyntää.

Ennen vanhaan – tarkoittaa kuulemma analogisten lankapuhelinten aikaa – opettajan tehtävä oli siirtää tietoa opiskelijalle. Digiloikassa on kyse siitä, että aidosti opitaan yhdessä ja opetuksessa tärkeintä on tiedon etsimisen, arvioimisen ja soveltamisen taitojen opettaminen. Ammatillisen koulutuksen opetusta tarkasteltaessa tärkeitä asioita ovat edellä mainittujen asioiden lisäksi työelämätaidot ja opiskeltavaan alaan kuuluvat työskentelymenetelmät.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajien rooli digiloikan jälkeen on oman alansa työelämäasiantuntija. Opetuksessa yksi keskeisimpiä viestejä on, että oppilaitoksessa opettaja ja työelämässä esimies eivät tiedä kaikesta kaikkea, vaan oppiminen on jatkuva prosessi. Koska työelämä on koko ajan muutoksessa tulee ammatillisten opettajien olla muutosvalmentajia. Ilman muutokseen sopeutumisen kykyä maailma on koulutuksesta työelämään siirtyvälle nuorelle varsin karu.

Digiloikka vaatii siis enemmän humanistista kuin teknistä osaamista. Digiloikan tavoitellun tuloksen saavuttamisen edellytys on niin henkilöstön kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen kaikessa koulutuksen järjestämiseen liittyvässä toiminnassa. Hyvinvointi on osaamisen ja laadun kehittämisen kivijalka.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.