Ammattiin opiskelevien hyvän kunnon varmistavat keinot ja menetelmät

YLE julkaisi Loppiaisen aikoihin uutisen ammattiin opiskelevien kuntoon liittyvästä huolestumisesta. Minultakin tuohon uutiseen mielipiteitä kysyttiin, ja mielestäni uutisklipistä tuli ihan hyvällä tavalla asiaa käsittelevä. Odotin toki, että jutun loppuun liitetty oma näkökulmani olisi johtanut tiedotusvälineiden haluun haastaa väitettäni vähän tarkemmin. Uutisklippi ei kuitenkaan sen enempään johtanut, joten tyrkytänpä nyt ne keinot ja menetelmät kaikille tätä blogia lukeville.

Työelämässä ei tänä päivänä riitä, että osaa. On myös jaksettava, kehitettävä osaamista ja oltava valmis uudistumaan. On osattava elää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Siksi työkyky ja siihen liittyvä hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat tärkeitä asioita, joita ammatillisessa koulutuksessa pitää vaalia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen valmistelemia ja valmistelussa olevia lakeja, ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita ja Opetushallituksen opiskeluhuoltoa koskevia määräyksiä sekä Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuden tavoitteiden ja arvioinnin kriteerejä tarkasteltaessa opetushallinto on tehnyt sen mihin ministeriön ja viraston toimivalta yltää. Tuoreimpana toimenpiteenä on Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen toiselle asteelle.

Olen SAKU ry:n Sakumaista-palstalle kirjoittanut näkökulman siitä, kuinka nykyiset ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet antavat koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden toteuttaa työkyvyn, liikunnan ja terveystiedon sisältöjä pakollisten 2 osaamispisteen lisäksi 10 osaamispisteen verran eli kaikkiaan 12 osaamispisteen laajuudella. Jos siis koulutuksen järjestäjät haluavat omassa koulutuksessaan korostaa kestävää työkykyä ja varmistaa opiskelijoiden riittävän kunnon työelämässä pärjäämiseksi, he toteuttavat opetussuunnitelmissa ja koulutustarjonnassa työkykyä, liikuntaa ja terveystietoa vähintäänkin 6 osaamispisteen verran kaikille opiskelijoille ja erityisenä tukena jopa 12 osaamispistettä opiskelijaryhmille, joiden valmistumisen ja työllistymisen esteeksi uhkaa muodostua riittämätön kunto.

Oman näkemykseni mukaan opintoihin liittyvä pakollinen 2 osaamispisteen sisältö on liikunnan ja terveystiedon perusannos, jonka sisältönä on opiskelijan oman henkilökohtaisen fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen tietojen ja taitojen opettaminen. Sen lisäksi tarvitaan 2 osaamispisteen kokonaisuus, joka ammattialojen fyysiset ja psyykkiset kuormitushaasteet huomioiden valmentaa opiskelijoita kohtaamaan oman alan keskeisimmät fyysistä ja psyykkistä kuormitusta aiheuttavat haasteet. Kolmantena 2 osaamispisteen kokonaisuutena pitäisi kaikille opiskelijoille olla tarjolla opetusta työn tauottamisesta, istumisen vähentämisestä ja sosiaalisista vuorovaikutustaidoista, joilla vaikutetaan oleellisesti päivittäiseen opiskelun ja työnteon sujuvuuteen ja valmiuksiin kiinnittyä erilaisiin yhteisöihin.

Osa opetuksesta on perinteistä liikunnan ja terveystiedon opetusta, osin se on yhteisiin opintoihin ja ammattiaineisiin intergroitua ergonomia- ja työturvallisuuteen liittyvää opetusta. Lisäksi työkykyyn vaikuttava heikko fyysinen ja psyykkinen kunto pitää nähdä myös erityisen tuen tarpeena, eli liikunnan ja terveystiedon opetus on samalla tavalla erityistä tukea, kuin oppimisvaikeuksista kärsiville annettava eriyisopetus. Oppilaitoksissa tulisi tarjota opiskelun tukipalveluna ja terveystiedon opetuksena tukiryhmiä mm. päihteettömyyden, terveellisen vuorokausirytmin ja ruokailutottumusten sekä stressinhallintataitojen tukemiseksi.

Työkyky, liikunta ja terveystieto on ensisijaisesti liikunnan ja terveystiedon opettajien vahvuusaluetta, mutta oma 3×2 osaamispisteen jaottelu, ja näkökulma liikunnan ja terveystiedon opetuksesta erityisenä tukena laajentaa vastuuta kaikille opettajille ja ohjaajille. Työkyky on myös etiikkaa ja psykologiaa ja opiskelijaa tuleekin opettaa ja ohjata holistisena kokonaisuutena. Tästä johtuen tiimiopettajuuden kehittäminen on tärkeää niin koulutuksen kuin työelämän laadun turvaamiseksi. Näen liikunnan ja terveystiedon opettajien roolin tulevaisuudessa oppilaitosyhteisöjen hyvinvointivalmentajina, joiden työ kohdistuu yhtä paljon opiskelijoihin kuin opetushenkilöstön valmentamiseen. Johdon ja opettajien sitoutuneella yhteistyöllä esittämäni 6 osaamispisteen laajuinen työkyky, liikunta ja terveystieto -kokonaisuus on mahdollista toteuttaa kaikissa oppilaitoksissa kaikilla aloilla.

Puolustusvoimat on julistautunut Suomen suurimmaksi kuntokouluksi ja omilla koulutusohjelmillaan osoittanut sitä myös olevansa. Ammattillisen koulutuksen järjestäjillä on tilaisuus julistautua oman toiminta-alueensa osaamisen ja kestävän työkyvyn valmennuskeskuksiksi. Paras tapa lunastaa rooli, on tarjota kaikille opiskelijoille koulutussisällöissä riittävät työkyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen taidot.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaus kohteessa Ammattiin opiskelevien hyvän kunnon varmistavat keinot ja menetelmät

  1. Merja Paloniemi sanoo:

    Juuri näin. Työkyvyv ylläpito osaksi osaamisen kasvun hankkimista.

Kommentointi on suljettu.