Luukut kiinni ja palvelut arjen areenoille

Koen olevani palvelualalla, mutta työhöni kuuluvia palveluja ei haeta eikä tarjoilla luukulta. Palvelutiski työhöni toisinaan kuuluu, mutta kuten useimmat minun kanssani työtä tehneet tietävät, tiski on helposti siirreltävä ja kulkee mukanani paikasta toiseen. Samoin toimistoni on mukana repussani. Teen suurimman osan työstäni vierailemalla oppilaitoksissa sekä osallistumalla erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja kehittämistyöpajoihin. Kiinteällä toimistolla tehtäviin töihin kuuluvat töiden hallinnollinen suunnittelu, dokumentointi ja talouden seuranta.

Olen liikkuessani havainnut, että myös oppilaitoksissa, kuntayhtymissä ja jopa kuntaorganisaatioissa  on siirrytty liikkuvampien palvelujen suuntaan ja suuntaus näyttäisi jatkuvan kiihtyvällä nopeudella. Puhetta yhden luukun palvelujen tuottamisesta ei pidetä enää tärkeänä. Enemmän puhutaan asiakaslähtöisistä matalan kynnyksen palvelumalleista. Palvelujen tuottamisessa ollaan hitaasti, mutta varmasti etenemässä aitoon asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Sekös minun mieltäni lämmittää.

”Luukku” mielletään yleisesti kiinteäksi rakenteeksi tietyssä paikassa, johon pitää mennä saadakseen palvelua. ”Palvelu” on jokainen palvelua tuottava henkilö ohjatessaan ryhmää tai yksilöä kasvokkain tai teknisten välineiden avulla. Nykyteknologia, erityisesti mobiililaitteiden kehitys ja sosiaalinen media, ovat lisänneet mahdollisuutta tuottaa ja saada ohjaus- ja tukipalveluja riippumatta palvelun tuottajan ja tarvitsijan fyysistä sijaintipaikoista. Suuntauksessa on toki olemassa varjopuolia ja uhkatekijöitä, mutta vielä enemmän mahdollisuuksia.

Nuorten opintoja, terveyttä ja hyvinvointia edistävissä palveluissa – erityisesti yhteisöllissä ja erilaisia ongelmia ennaltaehkäisevissä palveluissa – on tärkeintä palvelujen saatavuuden helppous. Niinpä keskittämisen sijaan palveluissa on tärkeää niiden jalkautuminen sinne, missä asiakkaat ovat. Oleellista on myös palvelujen näkyväksi tekeminen. Isompien kaupunkien haasteena ovat hallinnon rajat ja erilliset virastot, joissa työtä yleisesti tehdään vastaanottotyöhön perustuvilla työmenetelmillä. Asiakas liikkuu ja palvelut pysyvät paikallaan. Pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa on yleisempää, että kaikki toimijat tuntevat toisensa ja asioiden hoitaminen on usein helpompaa ja asiakkaan tarvitsee siirtyä lyhyempiä matkoja. Luukut ovat lähempänä toisiaan.

Kehitettäessä toisen asteen opiskelijoille erilaisia ohjaus- ja opiskeluhuollon palveluja näen tärkeänä, että kehittämisessä keskitytään luukkujen sijasta työtapojen ja toimintamallien kehittämiseen. Palvelu on vuorovaikutusta ohjaajan ja opiskelijan välillä. Se on myös toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja kaikkien palvelujen liikkuvuuden ja jalkautumisen lisäämistä.

Kun arvioin niitä ohjauksen ja opiskeluhuollon kehittämishankeita, joihin olen osallistunut, tunnistan kaikki enemmän tai vähemmän korjaavien toimenpiteiden kategoriaan kuuluviksi. Hankkeiden kohteena ovat olleet opiskelijat, joilla on arvioitu olevan vähintään ennuste tai yleisimmin selkeä uhka opintojen keskeyttämisestä heikon opiskelukykyvyn tai oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen puutteellisten tietojen ja taitojen johdosta. Hankkeita, joissa lähtökohtana olisi opiskeluhuoltolain mukaisesti koko yhteisön hyvinvoinnin edistäminen on hyvin vähän.

Parin seuraavan viikon aikana onkin omassa työssäni mielenkiintoinen vaihe. On olemassa idea yhteisöllisen opiskeluhyvinvoinnin monialaisen ja -ammatillisen toimintamallien kehittämisestä, niiden juurruttamisesta ja mallintamisesta. Keskeistä on tuottaa malleja, joilla koulutuksen järjestäjien, kuntayhtymien ja kuntien kustannusvaikutus pysyisi nollatasolla. Eli olemassa olevin resurssein entistä laadukkaampaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa vahvistamalla verkostoja ja uudistamalla työmenetelmiä. Nyt ideasta pitäisi muodostaa hankesuunnitelma ja hankehakemus, jolla rahoittajat vakuutetaan rakenteisiin pureutuvan hankkeen tarpeellisuudesta ja onnistumisen mahdollisuuksista.

Valmisteilla oleva hanke kohdennetaan Keski-Suomen maakuntaan. Tavoiteltujen tulosten saavuttaminen ja tulosten hydöyntäminen valtakunnan tasolla vähentää pitkässä juoksussa sosiaali- ja terveysalan korjaavien toimien kustannuksia merkittävästi koko maassa.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.