Yleisestä jaarittelusta tekemisen ytimeen

Lomalta paluu ja työrutiineihin totuttelu suoritettu. Loma oli sopivan toiminnallinen kesälomahääräilyä harrastusten parissa sisältänyt jakso, joten en ehtinyt pitkästymään. Sääkin suosi, ei ollut liian kuuma missään vaiheessa. Keho ja mieli ovat valmiina alkaneen lukuvoden aikana hyvinvointia edistävien asioiden parissa tapahtuvalle hääräämiselle. Kesän aikana kypsyi käsitys konkreettisesta oman työn kehittämiseen liittyvästä asiasta. Lukuvuoden 2015-2016 aikana aion keskittyä oppilaitosvierailuihin ja edistää ammatillisen koulutuksen työ- ja opiskeluhyvinvointia olemalla aikaisempaa enemmän läsnä oppilaitosyhteisöissä tehtävässä kehittämistyössä.

Kyseessä ei ole mikään uusi oivallus, eikä kovinkaan suuri muutos edellisen lukuvuoden työskentelyyn, mutta sävyero on merkittävä. Yleisesti valtakunnallisia ja alueellisia seminaareja pidetään kehittämistyön, hyvien käytäntöjen jakamisen ja tiedon levittämisen kannalta kustannustehokkaimpina menetelminä. Sitä ne varmasti ovatkin, mutta se ei riitä minulle. Tavoitteeni on ensisijaisesti vaikuttavuus ja sen mukaisesti aion toimia.

Kustannustehokkuuden edelle asetan sellaiset toimintavat, joissa tavoitan ihmisiä heidän arjessaan. Erityisenä tavoitteena on kohdata ihmisiä, jotka eivät eri syistä osallistu aktiivisesti tai edes satunnaisesti valtakunnallisiin tai alueellisiin koulutus-, verkosto- ja tiedotustilaisuuksiin.

Olen sitä mieltä, että opiskelu- ja työhyvinvointi sekä nuorten työkykytaidot ovat niin tärkeä osa ammatillista koulutusta, että kaikilla oppilaitoksissa työskentelvillä ja opiskelevilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten niitä omassa oppilaitoksessa edistetään ja heidän tulee saada riittävästi tietoa asioista oman työnsä tekemiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjä -tasoisissa henkilöstölle ja/tai opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa voidaan keskittyä enemmän kyseisen koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen oman toiminnan kehittämiseen yleisen tason hyvistä käytännöistä keskustelun sijaan. Päästään asian ytimeen ja konkreettisiin käytäntöihin erilaisissa oloissa toimivissa ja eri kokoisissa oppilaitoksissa. Elokuun ensimmäisen oppilaitosvierailun tein Helsingin maalariammattikoulun henkilöstön suunnnittelupäivään. Oppilaitoksessa on noin 20 työntekijää ja 200 opiskelijaa. Samalla viikolla osallistuin opiskeluhuollon asioiden kehittämiseen Jyväskylässä yli 7000 opiskelijan kampuksella.

Sen lisäksi, että oppilaitoksissa tapahtuvalla työskentelyllä uskon voivani jakaa osaamistani enemmän ja laajemmin, olen varma siitä, että työtapa myös opettaa paljon ja vahvistaa omaa ammattiosaamistani merkittävästi. Onhan ”Ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu ja siinä suhteessa niitä pitää myös käyttää” yksi keskeisimpiä omaa työtäni ohjaavia viisauksia.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.